รีวิว นิยาย Crazy Rich Asians (Kevin Kwan)


นิยาย Crazy Rich Asians โดย Kevin Kwan นักเขียนชาวสิงคโปร์ เล่มนี้เป็นนิยายที่ได้ตีพิมพ์เล่มแรกของเขา แต่ขายดีไปทั่วโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *