กดค่าไขมันและนำ้ตาลจนปกติได้สำเร็จแล้ว แต่…

หกเดือนที่ผ่านมา ผมปรับปรุงตัวใหม่ ด้วยการเพิ่มการออกกำลังกาย เป็นวิ่งวันละ 25 นาที อัตราเร็ว 8 กมต่อชม อย่างน้อยสามวันต่อสัปดาห์ และควบคุมอาหารเพื่อลดนำ้หนักตัว ซึ่งก็สามารถลดได้จาก 78.5 เป็น 75.1 กก.

ก็ถึงเวลาที่จะไปตรวจสุขภาพอีกครั้งเพื่อดูผลลัพธ์ของความพยายามที่อุตส่าห์ลงทุนไป

ปรากฎว่า ผมสามารถลดค่าน้ำตาลในเลือดจาก 99 เหลือ 90 mg/l (มาตรฐานไม่ควรเกิน 100) และค่าไขมันทุกตัวก็เข้าสู่ระดับปกติได้แล้ว

    • คอเรสเตอรอล 199 -> 196 เทียบกับมาตรฐานต้องไม่เกิน 200
    • HDL เท่ากับ 51 (ควรเกิน 40)
    • LDL เท่ากับ 137 (ไม่ควรเกิน 160)
    • Trige เท่ากับ   69 (ไม่ควรเกิน 150)

ถ้าจะยังมีอะไรที่ยังไม่มาตรฐานอยู่ก็น่าจะเป็น BMI เพราะยังต้องลดอีก 2.5 กก. และรอบเอวที่ต้องลดอีก 2.5 นิ้ว ซึ่งผมก็คงจะพยายามทำต่อไปด้วยการลดน้ำหนักลงให้เหลือ 72.x ภายในสามเดือนข้างหน้านี้ และหลังจากนั้นก็จะพยายามรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับคงที่ต่อไปให้ได้อีก 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่โยโย่

เกือบจะได้ดีใจที่เป้าหมายสุขภาพเป็นไปตามแผนทุกอย่าง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดลใจ อาจเป็นเพราะว่าเราไม่อัลตร้าซาวน์ช่องท้องมาอย่างน้อยสิบปีแล้ว หนนี้ก็เลยลองเพิ่มอัลตร้าซาวน์ไปด้วย ก็เลยเจอดีเลย เพราะพบก้อนขนาด 1 ซม.ที่ไตข้างขวา ซึ่งอัลตร้าซาวน์บอกไม่ได้ว่าคืออะไร บอกได้แค่ว่ามันมีอยู่ หมอแนะนำว่าควรให้แพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยต่อไป ก็เลยต้องเป็นภาระที่ผมจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีก ผลเป็นอย่างไรก็จะเอามาเขียนลงบล็อกอีกที ได้แต่หวังว่ามันจะไม่มีอันตรายอะไร

Let cross our fingers..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *