รีวิววรรณกรรมคลาสสิกเรื่องสิทธารถะ ของเฮอร์มานน เฮสเซ

สิทธารถะ เป็นผู้เกิดในวรรณะพราหมณ์ มีปัญญา ได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อแสวงหาสัจธรรม พร้อมกับเพื่อน ทั้งคู่ได้พบอาจารย์มากมาย รวมทั้งพระพุทธเจ้า แต่สิทธารถะก็ยังไม่พบปัญญา

เรื่องราวผจญภัยที่เต็มไปด้วยปรัชญาอินเดียเรื่องนี้แต่งโดยนักเขียนชาวเยอรมัน เฮอร์มานน เฮสเซ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *