Alice Waters’ Potato Gratin

เมนูนี้เอามาจากหนังสือทำอาหารของ Alice Waters เป็นกาแตงที่ทำง่ายมากๆ มีส่วนประกอบแค่ มันฝรั่ง นม เกลือ และเนย เท่านั้น

ผมชอบความง่ายของเมนูของ Alice มันเหมือนกับเป็นอาหารที่ให้ความสำคัญกับรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบเป็นหลัก ไม่ต้องการการปรุงแต่งอะไรมากมาย เป็นแนวคิดที่มีเสน่ห์

ช่วงนี้ว่าจะลุยเอาเมนูในหนังสือเล่มนี้ (the art of simple foods) มาลองทำดูทีละอย่าง น่าจะทำให้มีเมนูในหัวสมองเวลาคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรกินดีเพิ่มขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *