Tortellini on cream sauce

เคยกินเมนูทอเทลรินีที่อิตาลีในร้านนึง ไม่ใช่ภัตตาคารด้วย แต่เป็นแค่อาหารไมโครเวฟ แต่รู้สึกว่ามันอร่อยจัง กลับมาพยายามหาสูตร แต่ก็หาไม่ได้ เลยลองทำแบบมั่วๆ ดู ออกมาแล้วก็ยังไม่คล้าย เอาจริงๆ นะ ทอเทลรินีของ Agnesi ไม่อร่อยเลย และเรายังทำน้ำราดไม่ได้รสชาติที่กลมกล่อมพอดี ถือว่าจานนี้เป็นการลองผิดลองถูกเฉยๆ ละกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *