หมูแดงอบน้ำผึ้ง

เคล็ดลับความอร่อยของหมูแดงอบน้ำผึ้งคือซอสหมักต้องทำให้ข้นมากๆ และใช้เวลาหมักนานๆ เช่น 3-4 วัน ด้วย เพราะให้ซอสซึมและเคลือบผิวของหมูให้ได้มากที่สุด

อุณหภูมิที่ใช้อบคือ 225 องศาเซสเซียส เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ปรับเปลี่ยนตามสภาพเตาของแต่ละคนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *